http://llt.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 7595e03768fba148bcf64ee6e340ef5a 52

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 2. Тренінговий курс «Вчимося жити разом»
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

2.1 Інформація про проект «Вчимося жити разом»

Ми живемо в час глобальної революції,

яка змінює наш спосіб життя, спілкування,

мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту.

Гордон Драйден

 

Компоненти проекту

Виконавці проекту

Оцінка ефективності проекту

Висновки міжнародних консультантів

Європейський Союз (ЄС) і Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з листопада 2015 року розпочали новий проект під загальною назвою «Вчимося жити разом». Передумовами проекту стали:

 • інформаційна війна, яка спричинила розпалювання міжнаціональної ворожнечі, особливо на не підконтрольних уряду територіях України;
 • наявність півтора мільйона тимчасово переміщених із зони конфлікту осіб, серед яких переважно родини з дітьми;
 • травматичний стрес, що його пережили діти та їхні родини до та у процесі переселення. Психологи стверджують, що майже 90 % дітей-переселенців були свідками обстрілів, бомбардувань, поранень і смерті або самі втратили рідних;
 • труднощі з адаптацією дітей, підлітків та їхніх родин на новому місці (через особисті проблеми та/або несприятливу атмосферу в місцевих громадах).

 

Компоненти проекту

 

Проект реалізується за двома напрямками (див. схему “Компоненти проекту «Вчимося жити разом»”):

 1. формування у школярів життєвих навичок, що сприятимуть позитивній адаптації;
 2. надання психосоціальної підтримки дітям, підліткам та родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні.

Виконавці проекту

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Києво-Могилянська академія» створює, зберігає та поширює знання у природничій, соціальній, гуманітарній і технічній наукових сферах. НАУКМА реалізує проект за напрямком психосоціальної підтримки. Програма проекту є комплексною і передбачає допомогу дитині на рівні сім’ї, громади, психологічне консультування та спеціалізовану психотерапевтичну допомогу. Впродовж 2015 –2016 рр. близько 300 тисяч дітей та їхніх батьків узяли участь у програмі психосоціальної підтримки.

ГО Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»

Громадська організація Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» спрямовує свою діяльність на розробку та впровадження у навчальних закладах програм, які грунтуються на формуванні в дітей та молоді життєвих навичок, що допомагають їм долати виклики повсякдення й адаптуватися до життя у несталому світі. Організація співпрацює з Агенціями ООН (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Фонд народонаселення ООН), ВООЗ, Німецьким бюро співробітництва (GIZ), Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Корпусом миру США в Україні. Національні партнери — Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, регіональні інститути післядипломної педагогічної освіти, Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів» (ВСЕСВІТ).

Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» долучився до реалізації проекту в 2016 році. Упродовж року за компонентою «Освіта на засадах життєвих навичок» було підготовлено для викладання розроблених у рамках проекту тренінгових курсів 735 вихователів закладів дошкільної освіти і 2 634 учителів загальноосвітніх навчальних закладів. У вересні–грудні 2016 року понад 240 тисяч дітей пройшли тренінги з розвитку життєвих навичок ефективного спілкування, самоконтролю, керування стресом, розв’язання проблем і конфліктів. Це навички, які підвищують стійкість дітей та молоді у складних життєвих обставинах, сприяють адаптації їх до нових умов, допомагають знайти нових друзів і відновити душевний спокій.

 

Оцінка ефективності проекту

 

У ході виконання проекту здійснювалося дослідження його ефективності. Зокрема, для оцінки ефективності компоненти «Освіта на засадах життєвих навичок» було використано технологію онлайн-опитування вчителів (1—11 класів) та учнів (4—11 класів) за процедурою «ДО» і «ПІСЛЯ». В опитуванні взяли участь понад 63 тисячі осіб, що дозволило отримати статистично достовірні результати.

У дослідженні оцінювався вплив проекту на знання, ставлення, вміння та поведінку учнів, а також на емоційну атмосферу в школі, взаємини у класі, методи викладання, відчуття психологічного благополуччя (всього за 42-ма індикаторами).

Головний результат дослідження: за всіма індикаторами отримано статистично достовірні позитивні зміни. Зокрема, прогрес у рівні сформованості життєвих навичок учнів (комунікації, самоконтролю, емпатії, кооперації, аналізу та розв’язання проблем, запобігання та розв’язання конфліктів, асертивності, самоусвідомлення і самооцінки) за оцінками вчителів становить від 2,4 до 20,6 %.

Найбільший прогрес демонструють учні початкової школи, найменший – старшої (див. номограми). Однак старшокласники мають найбільший початковий рівень сформованості життєвих навичок і за час проекту показали найбільший прогрес у розвитку навичок самоконтролю і емпатії ( понад 8 %). Повний звіт про результати проекту можна переглянути та завантажити у додаткових матеріалах.

 

 

Висновки міжнародних консультантів

 

Зовнішню незалежну оцінку впровадження проекту вводили два міжнародні консультанти – Крістофер Талбот (міжнародний консультант з питань освіти у надзвичайних ситуаціях, на фото ліворуч) і Майкл Весселс (міжнародний консультант з питань захисту дітей та психологічної підтримки у надзвичайних ситуаціях, на фото праворуч). Далі наведено короткі висновки, які вони зробили у фінальному звіті про ефективність проекту та його результати в контексті стратегії реформування освіти «Нова українська школа».

 • Це один із найкращих проектів, пов'язаний із навчанням життєвих навичок та наданням психосоціальної підтримки дітям і підліткам, який оцінювачі будь-коли бачили за понад 50-річний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій.
 • Виконавці компоненти «Навчання життєвих навичок» досягли чудових результатів за доволі короткий проміжок часу: розроблено методологію навчання, навчально-методичні матеріали для дітей і дорослих, інструменти оцінювання, здійснено високоякісну підготовку регіональних тренерів і вчителів, проведено моніторинг процесу та оцінювання результатів навчання.
 • Реалізація компоненти «Навчання життєвих навичок» через предмет-носій «Основи здоров'я» надала МОН України докази і модель навчання, що грунтується на принципах дитиноцентризму, участі, активного і вмотивованого навчання, які МОН України планує запровадити по всій території нашої країни в рамках процесу реформування «Нова школа».
 • «Нова школа» передбачає формування «ключових компетентностей життя», які включають у себе «соціальні і громадянські компетентності» та «екологічну грамотність і здоровий спосіб життя». Навчання «м'яких навичок», які є особливо важливими для працевлаштування випускника, стане ключовим акцентом реформи навчальних програм.
 • «Нова школа» має як один із керівних принципів «освіту, що ґрунтується на цінностях». Вона охоплює такі питання, як особисту та колективну відповідальність, довіру, дружбу, доброзичливість, взаємодопомогу і взаємопідтримку в складних обставинах, запобігання дискримінації, насильства та знущань у школах. Аналогічні цінності лежать в основі компоненти «Навчання життєвих навичок». Тому предмет «Основи здоров’я» з оновленим змістом компоненти «Навчання життєвих навичок» є чудовим засобом для досягнення таких цілей.
 • На думку МОН України, найбільшим викликом для успіху реформи є потреба змінити культуру вчителів, які нерідко віддані традиційним лекціям, зубрінню і навчанням за підручниками. Нова школа потребує «мотивованого вчителя». Це вимагатиме їх підготовки «на основі дитиноцентрованого та компетентісного підходів, знання принципів управління навчальним процесом і психології групової динаміки». Вчитель більше не буде єдиним джерелом знань для учнів: він має бути тренером, організатором, посередником і наставником на освітньому шляху дитини. Всі ці вимоги були реалізовані у підготовці вчителів у рамках проекту.

 

Список використаних джерел:

 1. Оцінка проекту «Вчимося жити разом» [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://autta.org.ua/ua/materials/material/Ots-nka-proektu--Vchimosya-zhiti-razom-/.
 2. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів початкової школи у курсі «Основи здоров’я»/ Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко [Електронний ресурс].—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcWlVaUUg0UkNRRnc.

Компоненти проекту

Виконавці проекту

Оцінка ефективності проекту

Висновки міжнародних консультантів

Перевір себе

1) Метою компоненти навчання життєвих навичок є:

2) Виконавцем компоненти навчання життєвих навичок проекту «Вчимося жити разом» є:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.