http://llt.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 5b0d0a703dbc43f7e902147034b4dc1c 46

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 2. Тренінговий курс «Вчимося жити разом»
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

2.2 Програма тренінгового курсу «Вчимося жити разом»

Мета і завдання курсу

Структура програми для учнів 1-4 класів

Структура програми для учнів 5-9 класів

Програма тренінгового курсу «Вчимося жити разом» є складником навчально-методичного комплекту, до якого, крім програми курсу, входять Посібник для вчителя та Практикум для учнів. Цей комплект спрямований на розвиток у дітей відповідного віку життєвих навичок, таких як ефективне спілкування, співчуття, повага до прав людини, робота в команді, протистояння негативним соціальним впливам, запобігання конфліктам і їх конструктивне розв’язання, переговори, медіація, примирення.

 

 

Мета і завдання курсу

 

Метою курсу є навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної рівноваги.

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для розбудови миру, а саме:

 

Знання Ставлення Уміння/навички

Обізнаність про природні потреби, права й обов’язки людини.

Усвідомлення природи конфліктів, негативних наслідків їх ескалації.

Здатність ідентифікувати причини конфліктів, способи їх мирного врегулювання.

Знання стадій конфлікту, поширених конфліктогенів, алгоритмів розв’язання конфліктів.

Позитивне ставлення до себе, свого життя та своїх життєвих перспектив.

Толерантність, прийняття інших поглядів, повага до культурних відмінностей.

Емпатія.

Солідарність.

Соціальна відповідальність.

Почуття справедливості та рівності.

Комунікація (активне слухання, вербальне та невербальне спілкування, парафраз).

Асертивність (неагресивне самоствердження, вміння відстояти себе, сказати «ні», попросити про послугу чи по допомогу).

Здатність до кооперації, групової взаємодії.

Критичне і творче мислення.

Аналіз проблем і ухвалення рішень.

Запобігання ескалації конфліктів.

Конструктивне розв’язання конфліктів.

 

 

Тренінговий курс «Вчимося жити разом» охоплює всі рівні освіти: дошкільну (8 занять), початкову (26 уроків), основну (34 уроки) та старшу школу (5 уроків).

 

Структура програми для учнів 1-4 класів

 

Структура програми для учнів 1–4 класів визначається чинною навчальною програмою предмета «Основи здоров’я», затвердженою Міністерством освіти і науки України.

 

Тема і мета уроку-­тренінгу

Вимоги до рівня підготовки учнів

ПЕРШИЙ КЛАС (7 ГОД.)

Вступний урок. Знайомство зі школою

Мета. Ознайомити учнів із приміщенням школи, правилами поведінки на уроках, на перервах, у їдальні; познайомити з директором школи, медичним працівником, іншими працівниками.

 • наводять приклади шкільних правил;
 • пояснюють наслідки дотримання і недотримання шкільних правил;
 • називають ім’я та по батькові директора, вчителя, медичної сестри.

Тема 1. Моя родина

Мета. Сприяти формуванню в учнів уявлення про сім’ю як осередок любові, емпатії, взаємодопомоги та відповідальності.

 • називають кількість членів своєї родини та їхні імена;
 • пояснюють, чому треба слухатися батьків;
 • називають свої обов’язки в родині.

Тема 2. Дівчатка та хлопчики

Мета. Навчити учнів знаходити спільне і відмінне між хлопчиками та дівчатками, сприяти формуванню гарних манер.

 • називають одяг, заняття та спільні ігри для хлопчиків і дівчаток;
 • пояснюють, чому треба товаришувати і з хлопчиками, і з дівчатками;
 • демонструють гарні манери у спілкуванні.

Тема 3. Вчимося товаришувати

Мета. Навчити дітей розпізнавати ознаки справжньої дружби, ознайомити з правилами товаришування і способами знайомств.

 • називають ознаки справжньої дружби та правила товаришування;
 • розповідають, як підтримувати доброзичливі стосунки з однокласниками;
 • демонструють способи знайомства.

Тема 4. Неповторність людини

Мета. Допомогти дітям усвідомити неповторність кожної людини, пояснити потребу ставитися до людей із повагою; розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки через позитивне ставлення до себе та інших людей.

 • розповідають, чим схожі й чим відмінні люди;
 • пояснюють, чому треба ставитися з повагою до себе та інших людей.

Тема 5. Настрій і почуття

Мета. Вчити дітей розпізнавати, уявляти та висловлювати почуття, поліпшувати свій настрій.

 • розпізнають різні почуття за невербальними ознаками;
 • називають ситуації, які викликають різні почуття (радість, смуток, цікавість тощо);
 • розповідають про способи поліпшення настрою.

Тема 6. Вчимося ухвалювати рішення

Мета. Вчити учнів передбачати наслідки та ухвалювати зважені рішення за допомогою «правила світлофора».

 • пояснюють, чому потрібно продумувати наслідки своїх вчинків;
 • демонструють уміння використовувати «правило світлофора».

ДРУГИЙ КЛАС (7 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Вступний тренінг для 2–4-х класів. Ознайомлення із правилами

Мета. Ознайомити учнів із курсом «Вчимося жити разом», правилами поведінки на уроках-­тренінгах, сприяти співпраці учнів у класі.

 • називають правила поведінки на тренінгу;
 • пояснюють, для чого потрібні правила.

Тема 1. Права й обов’язки дитини

Мета. Сприяти формуванню поваги до прав інших людей та почуття відповідальності за виконання своїх обов’язків.

 • розрізняють поняття «право» та «обов’язок»;
 • називають права дитини;
 • розповідають про свої обов’язки.

Тема 2. Дружна родина

Мета. Допомогти дітям сформувати ставлення до сім’ї як до дружної команди, де всі виконують свої обов’язки, поважають і підтримують одне одного.

 • називають імена членів своєї родини;
 • пояснюють, яку родину називають дружною;
 • демонструють шанобливе ставлення до батьків та близьких родичів;
 • наводять приклади своїх сімейних обов’язків.

Тема 3. Наука спілкування

Мета. Навчити дітей розрізняти вербальні та невербальні способи спілкування, показати важливість ставлення до інших із повагою, навчити робити компліменти.

 • називають способи спілкування: слова, міміка, жести;
 • розпізнають невідповідність між словами та мовою тіла;
 • демонструють уміння робити компліменти.

Тема 4. Друзі за інтересами

Мета. Сприяти підвищенню самоповаги та поваги до інших людей, розбудові дружніх стосунків, вчити толерантно ставитися до відмінностей у смаках і захопленнях, шукати спільні інтереси.

 • пояснюють значення термінів «смаки» та «захоплення», значення спільних інтересів для розбудови дружніх стосунків;
 • наводять приклади своїх захоплень та хобі однокласників, улюблених занять хлопчиків і дівчаток.

Тема 5. Друзі з особливими потребами

Мета. Сприяти розвитку емпатії та поваги до людей з вадами здоров’я, мотивувати учнів надавати підтримку дітям з особливими потребами.

 • розповідають, що відчувають люди з вадами здоров’я, якщо вони не мають друзів;
 • наводять приклади видатних людей із вадами здоров’я, які досягли життєвого успіху;
 • демонструють уміння висловити підтримку людям з особливими потребами.

Тема 6. Як помиритися з другом

Мета. Розвиток навичок запобігання конфліктам і їх розв’язання, пошуку консенсусу та примирення.

 • аналізують причини та наслідки конфліктів між друзями;
 • пояснюють, чому важливо зберігати дружбу;
 • демонструють алгоритм примирення з другом;
 • наводять приклади віршів-мирилок.

ТРЕТІЙ КЛАС (9 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тема 1. Дружний клас

Мета. Визначити, як допомагає в роботі злагодженість і взаємодія, вчити створювати спільний проект, виховувати взаємоповагу, взаємодопомогу.

 • називають риси справжнього друга;
 • дають визначення поняття «взаємодія»;
 • пояснюють, до чого призводить незлагодженість у роботі;
 • демонструють, як допомагають у роботі злагодженість і взаємодія.

Тема 2. Дружна родина

Мета. Ознайомити учнів із поняттям «склад родини», обговорити обов’язки членів родини, запобігати виникненню дискримінації за статтю, мотивувати дітей допомагати батькам та іншим дорослим у родині.

 • називають склад своєї родини;
 • розповідають, як члени сім’ї дбають одне про одного;
 • пояснюють, чому хлопчики та дівчатка можуть мати однакові хатні обов’язки;
 • називають свої обов’язки в родині;
 • демонструють уміння робити приємне членам своєї родини.

Тема 3. Як стати толерантним

Мета. Вчити дітей поважати культурні відмінності, ознайомити з ознаками толерантності, запобігати конфліктам в учнівському середовищі.

 • пояснюють поняття «толерантність»;
 • називають ознаки толерантності;
 • розповідають, чому треба цінувати відмінності та ставитися до людей толерантно.

Тема 4. Школа спілкування

Мета. Сприяти розвитку навичок спілкування, уміння розпізнавати та використовувати вербальне й невербальне спілкування, ввічливо висловлювати прохання.

 • розпізнають вербальне та невербальне спілкування;
 • пояснюють переваги ввічливого спілкування;
 • демонструють уміння висловлювати прохання.

Тема 5. Уміння слухати

Мета. Сприяти розвитку навичок спілкування, вміння активно слухати.

 • називають відмінність між «слухати» й «чути»;
 • пояснюють, що означає «слухання всім тілом»;
 • демонструють уміння активного слухання.

Тема 6. Як залагодити конфлікт

Мета. Навчати дітей запобігати конфліктам, уникати образ, мирно розв’язувати конфлікти, тактовно обстоювати свою думку, дискутувати за допомогою аргументів.

 • розпізнають конструктивну й неконструктивну поведінку в конфліктних ситуаціях;
 • пояснюють, чому не можна дражнитися й обзивати інших;
 • називають приклади ситуацій, у яких варто поступатися;
 • демонструють уміння запобігати конфліктам і мирно розв’язувати їх.

Тема 7. Характер людини

Мета. Сформувати в учнів уявлення про внутрішню красу людини; навчити розпізнавати позитивні й негативні риси характеру та мотивувати дітей покращувати свій характер.

 • дають визначення понять «характер» і «зовнішність»;
 • називають позитивні й негативні риси характеру;
 • розповідають, як характер впливає на здоров’я;
 • пояснюють, чому потрібно позбавлятися негативних рис характеру.

Тема 8. Самооцінка характеру

Мета. Ознайомити з поняттям «самооцінка», видами самооцінки; вчити адекватно оцінювати свій характер; виховувати бажання самовдосконалювати характер.

 • дають визначення поняття «самооцінка»;
 • називають види самооцінки;
 • оцінюють риси свого характеру.

ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС (5 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тема 1. Як знайти друга

Мета. Навчити дітей будувати дружні стосунки, цінувати своїх друзів, знайомитися з новими друзями.

 • розпізнають, що допомагає у дружбі, а що може їй зашкодити;
 • називають правила дружніх стосунків;
 • демонструють уміння представляти своїх друзів.

Тема 2. Як відстояти себе

Мета. Навчити відстоювати себе та протистояти насиллю; виховувати почуття власної гідності, розвивати навички протидії соціальному тиску.

 • наводять приклади позитивного і негативного впливу однолітків;
 • розповідають, як можна обстояти власну думку;
 • називають способи протистояння насиллю у своєму середовищі;
 • демонструють уміння казати «ні» на пропозиції однолітків.

Тема 3. Самооцінка і поведінка людини

Мета. Проаналізувати, як формується самооцінка, як вона впливає на поведінку людини; вчити адекватно реагувати на критику, розрізняти впевненість і самовпевненість; формувати вміння гідно поводитись у будь­-якій ситуації.

 • називають види самооцінки (завищена, занижена й адекватна);
 • пояснюють, що впливає на самооцінку, як ставитися до справедливої та несправедливої критики;
 • розповідають, як самооцінка впливає на поведінку людини;
 • розпізнають пасивну, агресивну та впевнену (гідну) поведінку;
 • пояснюють відмінність між упевненістю і самовпевненістю.

Тема 4. Шануй себе та інших

Мета. Ознайомити учнів з поняттями «повага» і «самоповага», розвивати практичні навички постановки та досягнення мети.

 • пояснюють, що означають поняття «повага» та «самоповага»;
 • називають справи, гідні поваги;
 • називають приклади короткострокових і довгострокових цілей;
 • демонструють уміння ставити короткострокові цілі та розробляти план досягнення мети.

УСЬОГО 28 ГОДИН ЗА ПРОГРАМОЮ ДЛЯ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ

 

Структура програми для учнів 5-9 класів

 

Структура програми для учнів 5–9 класів визначається чинною навчальною програмою предмета «Основи здоров’я», затвердженою Міністерством освіти і науки України. Тренінги для 10 (11) класу можуть впроваджуватися за рахунок виховних годин або в інший спосіб за вибором конкретного навчального закладу.

 

Тема і мета уроку­-тренінгу

Вимоги до рівня підготовки учнів

Вступний тренінг для учнів 5-9 класів. «Вчимося жити разом»

Мета. Ознайомити учнів з метою курсу «Вчимося жити разом». Обґрунтовувати важливість поваги до прав людини як неодмінної умови життя в суспільстві.

 • називають відмінності у проведенні тренінгу та звичайного уроку;
 • наводять приклади прав людини і прав дитини;
 • пояснюють потребу взаємоповаги та поваги до прав людини.

П’ЯТИЙ КЛАС (8 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тема 1. Ти — особливий

Мета. Допомогти учням розвивати життєві навички позитивної самооцінки, самоусвідомлення і самовдосконалення, а також уміння запропонувати допомогу людям з обмеженими можливостями.

 • називають дві свої переваги та один недолік;
 • визначають шляхи підвищення самооцінки за наданим алгоритмом.

Тема 2. Ми — особливі

Мета. Дати учням змогу розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації, уміння працювати в команді, поважати особисті якості інших людей.

 • дають визначення понять «дискримінація», «толерантність»;
 • наводять приклади дискримінації та упередженого ставлення;
 • наводять аргументи на користь роботи в команді.

Тема 3. Про почуття і співчуття

Мета. Вчити дітей толерантно (у безоцінній манері) висловлювати свої негативні почуття (незадоволення, образу). Розвивати вміння розуміти почуття інших людей, співчувати і співпереживати.

 • розпізнають поняття «почуття» та «співчуття»;
 • описують ознаки невербального вияву почуттів (як вони виявляються у міміці, жестах, положенні тіла);
 • розрізняють «Я­-повідомлення» і «Ти­повідомлення»;
 • демонструють здатність ставити себе на місце іншого, уявляти, що він думає і відчуває.

Тема 4. Що сприяє порозумінню між людьми

Мета. Дати змогу відпрацювати навички комунікації: слухати і говорити, розуміти і використовувати «мову жестів», розвитку щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором’язливість.

 • розпізнають вербальні та невербальні способи спілкування;
 • називають чинники, що сприяють спілкуванню і заважають йому;
 • розповідають, як можна подолати сором’язливість і стати впевненішим;
 • демонструють навички подолання невпевненості.

Тема 5. Упевнена поведінка

Мета. Ознайомити учнів з перевагами впевненої поведінки, сприяти розвитку асертивності (неагресивної упевненості), самоповаги і поваги до інших людей.

 • розрізняють пасивну, агресивну й упевнену поведінку;
 • називають вербальні і невербальні ознаки різних типів поведінки (слова, сила та інтонація голосу, міміка, жести, положення тіла);
 • пояснюють переваги впевненої поведінки.

Тема 6. Спілкування з дорослими

Мета. Сприяти розвитку комунікативних навичок, виховувати повагу до старших, мотивувати учнів звертатися до дорослих у разі виникнення проблем.

 • називають дорослих зі свого найближчого оточення, яким вони довіряють, до яких можуть звернутися в разі потреби;
 • демонструють здатність долати сором’язливість у спілкуванні з новими вчителями, іншими працівниками школи;
 • демонструють уміння розпитати дорогу, передати на проїзд у громадському транспорті, висловити прохання, надати допомогу.

Тема 7. Спілкування з однолітками

Мета. Розвивати навички спілкування з однолітками, сприяти формуванню дружніх стосунків між дівчатками і хлопчиками, протидіяти насиллю (булінгу) в учнівському середовищі.

 • називають якості (риси характеру) друга та риси характеру, які не підходять для дружби;
 • розпізнають дружню і недружню поведінку;
 • демонструють ігри, в які грають і дівчатка, і хлопчики;
 • пояснюють небезпеку насилля в учнівському середовищі;
 • демонструють бажання захищати друзів та однолітків від кривдників;
 • знають, до кого можна звернутись у таких випадках.

ШОСТИЙ КЛАС (11 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тема 1. Самооцінка і здоров’я людини

Мета. Пояснити учням, як формується самооцінка, обговорити недоліки завищеної і заниженої та переваги здорової самооцінки, тренувати навички постановки і досягнення мети.

 • пояснюють значення поняття«самооцінка»;
 • розпізнають занижену, завищену і адекватну самооцінку в запропонованих ситуаціях;
 • називають щонайменше дві переваги адекватної (здорової) самооцінки;
 • пояснюють, як самооцінка впливає на поведінку людини;
 • демонструють уміння адекватно оцінювати себе, підвищувати самоповагу завдяки вибору і досягненню цілей.

Тема 2. Вчимося ухвалювати рішення

Мета. Вчити дітей аналізувати проблеми й ухвалювати зважені рішення.

 • розрізняють прості, щоденні та складні рішення;
 • називають чинники, що впливають на ухвалення рішень;
 • пояснюють алгоритм ухвалення рішень за «правилом світлофора».

Тема 3. Як протидіяти тиску однолітків

Мета. Сприяти формуванню упевненої поведінки учнів, умінню протидіяти негативному впливу однолітків.

 • розрізняють позитивні й негативні соціальні впливи;
 • називають причини, з яких деякі люди пропонують щось небезпечне іншим;
 • розпізнають маніпуляції та знають, як протидіяти їм;
 • демонструють уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій незнайомих людей, друзів, протидіяти тиску компанії.

Тема 4. Ефективне спілкування

Мета. Дослідити прогрес у розвитку засобів комунікації. Розвивати навички спілкування: вміння говорити, слухати, встановлювати контакти з іншими людьми.

 • доводять існування швидкого прогресу в розвитку засобів комунікації;
 • розпізнають вербальні й невербальні канали комунікації;
 • називають вербальні й невербальні ознаки активного слухання;
 • демонструють уміння уникати непорозумінь — висловлюватися конкретно, ставити уточнювальні запитання.

Тема 5. Стилі спілкування

Мета. Дослідити переваги і недоліки різних стилів спілкування. Розвивати вміння просити про послугу та висувати справедливі вимоги. Виховувати чемність і культуру спілкування.

 • розпізнають пасивний, агресивний і впевнений стилі спілкування за вербальними та невербальними ознаками;
 • називають приклади ситуацій, у яких їм найкраще діяти упевнено, пасивно чи агресивно; ознаки і наслідки різних типів спілкування;
 • аналізують переваги і недоліки пасивної, агресивної та впевненої поведінки;
 • демонструють уміння попросити про послугу, по допомогу, висувати справедливі вимоги.

Тема 6. Навички спілкування

Мета. Розвивати базові комунікативні навички, виховувати доброзичливу, чемну і впевнену манеру спілкування.

 • оцінюють рівень своєї впевненості у спілкуванні з незнайомими людьми;
 • пояснюють, як може зашкодити сором’язливість;
 • демонструють уміння правильно знайомитися, починати, підтримувати і завершувати розмову, робити компліменти.

Тема 7. Стосунки і здоров’я

Мета. Вчити дітей робити внесок у розбудову здорових міжособистісних стосунків, пояснювати переваги кооперації та роботи в команді.

 • пояснюють значення поняття «стосунки»;
 • наводять приклади стосунків;
 • розрізняють здорові та нездорові стосунки і доводять переваги здорових стосунків;
 • оцінюють свої стосунки з іншими людьми;
 • називають дії, які сприяють зміцненню стосунків, і дії, що псують їх;
 • демонструють здатність працювати в команді.

Тема 8. Види і наслідки конфліктів

Мета. Відпрацювання навичок запобігання, аналізу і конструктивного розв’язання конфліктів, виховання толерантного ставлення до людей, які мають інші смаки, погляди чи переконання.

 • пояснюють значення термінів «конфлікт», «конфлікт поглядів», «конфлікт інтересів»;
 • розпізнають конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;
 • наводять приклади толерантного розв’язання конфлікту поглядів;
 • називають чотири способи розв’язання конфлікту інтересів і приклади ситуацій, в яких ці способи є доречними;
 • демонструють здатність аналізувати конфлікти: розпізнавати конфліктні ситуації, визначати мету учасників конфлікту, а також які способи розв’язання конфлікту вони вибрали.

Тема 9. Як залагодити конфлікт

Мета. Ознайомити учнів із прийомами конструктивного розв’язання конфліктів, відпрацьовувати навички самоконтролю.

 

 • пояснюють значення поняття «конфліктоген»;
 • наводять приклади конфліктогенів;
 • розрізняють «Я­­-повідомлення» і «Ти­­повідомлення»;
 • називають шість кроків розв’язання конфліктів;
 • демонструють здатність контролювати себе у конфліктних ситуаціях.

Тема 10. Підліткові компанії

Мета. Ознайомити учнів з ознаками дружніх, недружніх і небезпечних компаній, відпрацювати навички протидії агресії та насиллю.

 • розпізнають дружні, недружні та небезпечні компанії;
 • аналізують соціальні групи, до яких вони належать;
 • називають приклади фізичного і психологічного насилля;
 • демонструють здатність припиняти агресію й насилля у своєму середовищі.

СЬОМИЙ КЛАС (7 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тема 1. Розбудова самооцінки

Мета. Ознайомити учнів із поняттям «психологічна рівновага» та способами формування здорової самооцінки.

 • називають ознаки психологічної рівноваги, види самооцінки;
 • оцінюють рівень власної психологічної рівноваги та самооцінки;
 • пояснюють, як низька самооцінка впливає на поведінку підлітків;
 • аналізують вплив критики на самооцінку;
 • демонструють уміння адекватно ставитися до критики сторонніх людей.

Тема 2. Синергія стосунків

Мета. Ознайомити учнів з поняттям синергії, сприяти розвитку навичок розбудови стосунків.

 • розкривають значення терміна «синергія»;
 • аналізують якість своїх стосунків;
 • наводять приклади синергії у природі, техніці, спорті, стосунках;
 • демонструють уміння поліпшувати стосунки, знаходити спільну мову з дорослими й однолітками.

Тема 3. Стрес і психологічна рівновага

Мета. Вчити дітей визначати джерела стресу у своєму житті, використовувати техніки самоконтролю.

 • пояснюють, що таке стрес, які є види стресу;
 • називають чинники, що спричиняють стрес;
 • оцінюють індивідуальний вплив стресорів;
 • демонструють уміння поліпшувати стосунки, знаходити спільну мову з дорослими й однолітками.

Тема 4. Керування стресами

Мета. Ознайомити з впливом стресу на здоров’я та фізичними, емоційними й духовними способами керування стресом.

 • розпізнають фізіологічні та психологічні ознаки стресу і стресового перевантаження;
 • пояснюють, як стрес впливає на здоров’я;
 • називають фізичні, емоційні та духовні способи керування стресом.

Тема 5. Стреси екстремальних ситуацій

Мета. Ознайомити учнів з особливостями стресу у надзвичайних ситуаціях. Розвивати навички позитивного мислення.

 • називають стресори надзвичайних ситуацій;
 • розповідають про головні передумови виживання у надзвичайних ситуаціях;
 • пояснюють небезпеку негативного мислення;
 • демонструють уміння змінювати негативні думки на позитивні.

Тема 6. Конструктивне розв’язання конфліктів

Мета. Вчити учнів конструктивно розв’язувати конфлікти.

 • пояснюють, чому важливо вміти розв’язувати конфлікти;
 • називають способи подолання конфліктних ситуацій;
 • розповідають, як потрібно поводитись у конфліктній ситуації;
 • наводять приклади конструктивного розв’язання конфліктів.

ВОСЬМИЙ КЛАС (5 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тема 1. Стать і статеві ролі

Мета. Розкрити відмінність понять «біологічна стать» і «соціальна статева роль (гендер)». Ознайомити учнів із концепцією гендерної рівності.

 • розпізнають ознаки статі і гендеру;
 • називають приклади гендерних ролей і гендерних стереотипів;
 • пояснюють, як гендерні стереотипи можуть обмежувати права людей у сучасному світі.

Тема 2. Упевнена поведінка

Мета. Розвивати навички впевненої поведінки, формувати почуття власної гідності і поваги до себе та інших.

 • уміють розпізнавати типи поведінки у спілкуванні;
 • пояснюють переваги впевненої поведінки;
 • називають ознаки асертивної поведінки, рівноправного спілкування;
 • наводять приклади прав людини;
 • демонструють уміння використовувати «Я-повідомлення».

Тема 3. Стоп булінг

Мета. Формувати нетерпимість до проявів агресії, розвивати співчутливе ставлення до жертв насилля, навички надання і отримання допомоги.

 • пояснюють, що таке булінг;
 • розпізнають булінг і передражнювання;
 • розробляють стратегії подолання булінгу;
 • демонструють емпатію до жертв насилля та вміння припиняти булінг чи звертатися по допомогу;
 • називають джерела допомоги жертвам булінгу.

Тема 4. Безпека спілкування в мережі Інтернет

Мета. Протидіяти проявам насильства в учнівському середовищі, сприяти безпечному спілкуванню в мережі Інтернет.

 • називають переваги і недоліки інтернету;
 • пояснюють відмінність між поняттями «булінг» і «кібербулінг»;
 • демонструють уміння захищати персональні дані, уникати ризикованої поведінки у мережі Інтернет.

ДЕВ’ЯТИЙ КЛАС (7 ГОД РАЗОМ ЗІ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тема 1. Характер людини

Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, вибору гідних зразків для наслідування.

 • пояснюють, як формується характер людини;
 • називають ознаки доброго характеру;
 • розповідають про людей, які можуть бути взірцем для наслідування.

Тема 2. Цінності — основа характеру

Мета. Сприяти формуванню у молоді моральної свідомості та правильної системи цінностей.

 

 • наводять приклади людей, які орієнтуються на універсальні етичні принципи.

 

Тема 3. Самооцінка характеру

Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, розвивати навички самооцінки, постановки і досягнення мети.

 • називають приклади загальнолюдських цінностей;
 • аналізують вигоди від удосконалення характеру;
 • демонструють уміння ставити перед собою мету і досягати її.

Тема 4. Самовизначення і вибір професії

Мета. Ознайомити учнів зі складниками життєвого самовизначення, формулою вибору професії, надати підтримку у визначенні особистих мотивів для вибору професії.

 • називають складники життєвого самовизначення;
 • розповідають про формулу вибору професії;
 • складають особистий рейтинг мотивів для вибору професії;
 • критично аналізують гендерні стереотипи щодо вибору професії.

Тема 5. Емоційна саморегуляція

Мета. Ознайомити з поняттям «емоційна саморегуляція», базовими емоціями, загальною стратегією та прийомами самоконтролю.

 • називають ознаки емоційної компетентності;
 • пояснюють значення емоційної саморегуляції для здоров’я людини;
 • розпізнають базові емоції;
 • демонструють уміння застосовувати загальну стратегію і окремі прийоми самоконтролю (асоціацію і дисоціацію, рефреймінг).

Тема 6. Спілкування і розбудова стосунків

Мета. Сприяти розвитку навичок ефективного спілкування з дорослими та однолітками.

 • розпізнають вербальні та невербальні засоби комунікації;
 • пояснюють, які існують перепони у спілкуванні;
 • називають складники формули здорових стосунків;
 • демонструють готовність працювати над удосконаленням своїх стосунків із дорослими й однолітками.

ВСЬОГО 38 ГОДИНИ ЗА ПРОГРАМОЮ ДЛЯ УЧНІВ 5–9 КЛАСІВ

ДЕСЯТИЙ (ОДИНАДЦЯТИЙ) КЛАС (5 ГОД)

Вступний тренінг для 10 (11) класу. «Вчимося жити разом»

Мета. Ознайомити учнів з метою курсу «Вчимося жити разом». Розробити правила групи. Сприяти усвідомленню потреби толерантного ставлення до відмінностей, які існують між людьми.

 • називають основні правила поведінки під час тренінгу;
 • називають те, що робить їх особливими, і те, що є спільним з однокласниками;
 • пояснюють потребу взаємоповаги та толерантного ставлення до навколишніх.

Тема 1. Як досягнути мети

Мета. Сприяти розвитку навичок цілепокладання, вчити оцінювати свої здібності й можливості на шляху до мети.

 • пояснюють, чому важливо
 • пояснюють, чому важливо ставити перед собою конкретні цілі;
 • називають характеристики «розумної» цілі (конкретна, вимірювана, досяжна, доречна і визначена в часі);
 • пояснюють, що означає кожна характеристика;
 • демонструють уміння використовувати SWOT – аналіз для того, щоб звіряти бажання з можливостями.

Тема 2. Ефективне спілкування

Мета. Сприяти розвитку навичок комунікації, ознайомити з правилами ефективного спілкування.

 • називають основні складники алгоритму STEPS, пояснюють значення кожного «кроку» цього алгоритму;
 • пояснюють, чому важливо розвивати навички ефективного спілкування;
 • розпізнають зони особистого простору;
 • демонструють уміння спілкуватися ввічливо, підтримувати тему розмови.

Тема 3. Запобігання конфліктам та їх розв’язання

Мета. Ознайомити учнів з «плюсами» і «мінусами» конфлікту і дати змогу відпрацювати алгоритм поведінки в конфліктній ситуації.

 • пояснюють “плюси” і “мінуси” конфлікту;
 • називають стилі поведінки в конфліктній ситуації;
 • демонструють уміння розв’язувати конфлікти.

Тема 4. Як стати миротворцем

Мета. Формувати в учнів почуття відповідальності, розвивати важливі соціальні навички та готовність бути миротворцями у своєму середовищі.

 • демонструють уміння розпізнавати ситуації, які сприяють миру і які розпалюють конфлікт;
 • демонструють здатність до ефективної комунікації, асертивної поведінки, кооперації, емоційної саморегуляції, конструктивного вирішення конфліктів, а також готовність бути миротворцем у своєму середовищі.

 

Список використаних джерел:

 1. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів початкової школи у курсі «Основи здоров’я» [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcWlVaUUg0UkNRRnc.
 2. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів основної та старшої школи у курсі «Основи здоров’я»[Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко та ін.—К.: Алатон, 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU.
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.