http://llt.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 16 b464230aaabadb4becffddaa07ae73ee 60

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 4. Етапи психосоціального розвитку дітей та молоді
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

4.3 Старша школа (учні 10-11 класу)

 

Особливості розвитку головного мозку учнів 10 (11) класів

Особливості пізнавальних процесів у старшому підлітковому віці

Особливості емоційної сфери старшокласників

Соціальний розвиток юнаків і дівчат

Особливості професійної орієнтації і мотивації навчальної діяльності

Особливості психосоціального розвитку учнів 10-11 класів

 

Коли діти переходять до старшої школи, багато батьків охоплює передчуття проблем, які мають посипатися з усіх боків. Адже дитина стає самостійнішою, віддаляється від батьків і намагається захистити свою автономію. Спілкування з однолітками займає все більше часу, а їх думка стає нерідко визначальною в поведінці, пристрастях і самооцінці. Відчуваючи себе дорослими, старшокласники з роздратуванням сприймають ставлення батьків до себе, як до дітей. З одного боку вони протестують проти батьківського контролю, а з іншого, все ще потребують підтримки з боку дорослих. При цьому вони активно освоюють світ, експериментують і ризикують.

 

Особливості розвитку головного мозку учнів 10 (11) класів

 

Ще 20 років тому вважалося, що основний процес розвитку головного мозку відбувається у перші роки життя. В останні десятиліття за допомогою таких сучасних методів дослідження, як функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ), стало можливим не просто побачити мозок живої людини, але й знімати відео його активності, стимулюючи різні ділянки. Тоді стало очевидним, що головний мозок розвивається не лише в ранньому дитинстві, а й після 20 і навіть 30 років.

Підлітковий вік визначають, як період значних біологічних, гормональних та фізичних змін. Саме протягом цього періоду зазнає значних змін префронтальна кора, яка знаходиться в передній частині головного мозку. В людей вона розвинута набагато краще, ніж в інших тварин. Саме вона задіяна при виконанні таких завдань, як планування, прийняття рішень, з її допомогою люди втримуються від необачних слів та вчинків.

Об’єм сірої речовини префронтальної кори головного мозку сягає свого піку на початку підліткового віку (10-11 років), а потім він йде на спад через «відсікання» зайвих синапсів (нейронних зв’язків), які використовуються найменше. А нейронні зв’язки, які часто застосовуються, з цього часу мають можливість закріпитися. Це схоже на процес обрізання кущів троянд, коли садівник вирізає зайві гілки, даючи можливість повноцінно розвиватися тим, що залишилися.

Які саме нейронні зв’язки закріпляться і стануть основою поведінки, значною мірою залежить від навколишнього середовища, в тому числі й освітнього. Тому саме цей період є найсприятливішим для навчання та розвитку творчих здібностей людини.

Цікаво, що в період з 10 до 25 років спостерігається найбільший розрив в розвитку лімбічної системи та префронтальної кори головного мозку. Лімбічна система відповідає за аналіз емоцій, центр задоволення та заохочення, що часто є передумовою ризикованої поведінки підлітків, які насамперед прагнуть розваг. Вона є найбільш чутливою у підлітків, в той час, як префронтальна зона, яка оберігає нас від необдуманих вчинків, ще продовжує формування.

У ході наукових експериментів доведено, що 15-річні підлітки на рівні з дорослими виконують завдання, в яких треба йти за інструкціями, але припускаються набагато більше помилок там, де треба розробляти власні стратегії, вирішувати самостійно, враховувати багато сторонніх чинників, прогнозувати наслідки не лише для себе, а й для оточення.

Виходячи із цього, висока схильність до ризику, невміння себе контролювати та рахуватися із думкою оточуючих – якості, які відображають зміни в мозку підростаючого покоління.

У декого може виникнути думка, що ця інформація є однією з чергових вигадок психологів, які виправдовують зіпсованість молодого покоління. Проте в історії існує безліч описів підліткового віку, дуже схожих на те, що пишуть зараз. Ось знаменита цитата з «Зимової казки» Уільяма Шекспіра, де він описує підлітковий вік: «Краще б люди, коли їм вже виповнилося 10, але ще не 23, зовсім не мали віку. Краще б юність проспала свої роки, тому що немає у неї іншої забави, як робити дівкам живіт, ображати старих, битися і красти…» Майже 400 років тому Шекспір зобразив підлітків дуже схожими на сучасних, а сьогодні вчені отримали можливість зрозуміти їх поведінку в світлі тих прихованих процесів, що відбуваються в мозку (детальніше у відео в додаткових матеріалах до теми).

 

Особливості пізнавальних процесів у старшому підлітковому віці

 

Оскільки розвиток основних пізнавальних процесів стався до старшого шкільного віку, в цьому віці лише йде їх удосконалення. Школярі старших класів мають значиміші мотиви для тривалої концентрації уваги, при цьому увага утримується ними не лише при демонстрації навчального матеріалу, а й при його поясненні, а також при викладі теоретичних питань. Якщо для школярів молодших і середніх класів провідним чинником зосередження уваги є форма подання навчального матеріалу, то для старшокласників важливою стає і його зміст.

Триває розвиток абстрактно-логічного мислення. Наслідок цього – філософські роздуми старшокласників, їх прагнення вести розмови й дискусії на абстрактні теми. Для багатьох з них абстрактна можливість здається цікавішою і важливішою за дійсність.

У 15-16 років різко знижується ригідність (інертність) мислення, воно стає більш гнучким, приблизно з 18 років підвищується здатність до прогнозування (встановлення причинно-наслідкових зв'язків, планування, висунення й аналіз гіпотез, актуалізація і реконструкція минулого досвіду).

Розвиток пам'яті в учнів старших класів пов'язаний з освоєнням школярами прийомів мнемічної діяльності, тобто прийомів сприяючих запам'ятовуванню теоретичного матеріалу (запам'ятовування за допомогою асоціацій, заздалегідь складеного плану, виділення опорної інформації тощо). Таким чином, відбувається поєднання вроджених здібностей (задатків) і надбаного уміння вчитися.

 

Особливості емоційної сфери старшокласників

 

Старший шкільний вік співпадає із старшим підлітковим віком і початком юності. Це час, коли інтенсивно реалізуються і розвиваються усі ті емоції, які закладені в людині від народження. Юнацькі почуття стають зрілішими, стійкішими, глибшими.

Емоційна сфера старшокласників характеризується:

 • різноманітністю почуттів, що переживаються, особливо моральних;
 • більшою, ніж у підлітків, стійкістю емоцій;
 • здатністю до співпереживання (відгукуватися на переживання інших, близьких їм людей);
 • появою почуття кохання;
 • розвитком естетичних почуттів, здатністю помічати красу в навколишньому світі.

Найбільш частий улюблений зміст суперечок і задушевних бесід старшокласників – це етичні, моральні проблеми. Старшокласники готові довго і гаряче обговорювати, чи можна закохатися одночасно в двох, чи може бути дружба між юнаком і дівчиною. Вони ставляться до життєвих, етичних понять так само, як до понять природничо-наукових: чекають точних, однозначних відповідей і не схильні миритися з розбіжностями і неясностями. Пошуки старших школярів пройняті поривами почуття і волі, їх мислення носить пристрасний характер.

 

Соціальний розвиток юнаків та дівчат

 

Спілкування старшокласників має свої особливості. Насамперед воно використовується для саморозкриття і тому стає більше довірливим з однолітками. Саме спілкування підлітків стає глибшим і змістовнішим, з'являються такі емоційно насичені форми взаємодії, як дружба і кохання. Юнацьке кохання - здорове почуття, і дорослі мають ставитися з повагою до нього. У більшості випадків перше кохання викликає у юнаків та дівчат благородні почуття, прагнення до самовдосконалення. Звичайно, перше кохання відрізняється від зрілої любові дорослих, в якій гармонійно поєднуються статевий потяг і потреба в глибокому особистому спілкуванні. У юнаків і дівчат ці два потяги дозрівають не одночасно. Хоча дівчата раніше дозрівають фізіологічно, у них потреба в емоційній близькості виражена сильніше, ніж у фізичній. У юнаків, навпаки, в більшості випадків спочатку з'являється статевий потяг, а потреба в духовній близькості виникає пізніше.

Прагнення до автономії від батьків – істотна характеристика старшого шкільного віку. Виділяють автономію:

 • поведінкову (потреба і право людини самостійно вирішувати питання, що стосуються її особисто);
 • емоційну (потреба і право мати власні схильності, вибирані незалежно від батьків);
 • моральну і ціннісну (потреба і право на власні погляди і фактичну наявність таких).

Час спілкування старших підлітків з дорослими може зменшитись, але потреба в неформальному, нерегламентованому спілкуванні з батьками залишається. Молоді люди прагнуть отримати пораду з того або іншого питання, особливо, в разі виникнення проблем чи необхідності приймати життєво важливі рішення (наприклад, щодо подальшого навчання).

Незадоволення потреби у спілкуванні може стати причиною формування цілого ряду негативних тенденцій, аж до проявів делінквентної поведінки, що характеризується асоціальною, протиправною спрямованістю і завдає шкоди окремим людям і суспільству.

 

Особливості професійної орієнтації і мотивації навчальної діяльності

 

У старших класах навчально-пізнавальна діяльність підлітків починає визначатися мотивами, спрямованими на реалізацію майбутнього, усвідомлення своєї життєвої перспективи і професійних намірів [4]. Навчальні мотиви старшокласників все більше сплітаються з мотивами професійної орієнтації. Окрім власне інтересу до певної діяльності, потреби в самоактуалізації і самовираженні, вибір молодою людиною тієї або іншої професії часто визначається її соціальною престижністю, власним освітнім рівнем, професією батьків, матеріальним добробутом родини. Велике значення має також передбачуваний рівень зарплати, хоча з віком спостерігається тенденція до зниження цієї залежності.

 

Фізичний розвиток

Період ранньої юності, завершення статевого дозрівання у переважної більшості дівчат і в значної частини хлопців. Деякі юнаки і дівчата вже практично дорослі на вигляд, хоча ріст і розвиток систем організму продовжується щонайменше до 20-22 років. 

Психічний розвиток

Доросла зовнішність часто породжує очікування від підлітків дорослої поведінки, на яку вони ще часто не здатні через недорозвиненість мозкових структур, що відповідають за критичне мислення, всебічний аналіз, здатність до рефлексії.

Соціальний розвиток

Юнаки і дівчата відчувають гостру потребу в самореалізації, вони прагнуть бути корисними й отримувати заслужене визнання. Тому в соціальному плані дуже важливим є залучення десятикласників до волонтерської діяльності та участі у різноманітних соціальних проектах.

Актуальні проблеми

Невизначенність життєвих перспектив

Інколи молоді люди, які мають занижену самооцінку, не бачать для себе жодного сенсу мріяти про гідне майбутнє. А підлітки без позитивних життєвих перспектив втрачають мотивацію до навчання і починають шукати задоволення деінде – занурюються у непродуктивні стосунки, демонструють схильність до ризикованої поведінки у всіх сферах життя тощо. Виходячи з цього, школа й родина мають заохотити кожного учня ставити перед собою високі цілі і робити кроки у напрямку до них. 

Ризики трудової діяльності 

У цьому віці дехто з підлітків починає підробляти і самостійно заробляти гроші. Дуже важливо попередити молодих людей про небезпеку залучення до розповсюдження наркотиків, здирництва, крадіжок, секс-бізнесу та навіть участі у збройних формуваннях.

Ризикована поведінка

Згідно з порівняльним опитуванням Українського інституту соціологічних досліджень ім. О. Яременка за 2010 рік, 53 % хлопців і 36 % дівчат — першокурсників ПТНЗ — уже мають досвід статевих стосунків. У загальноосвітніх навчальних закладах це 31 % і 13 % відповідно.

Відмінність у показниках можна пояснити тим, що учні ПТНЗ проживають, як правило, в гуртожитках, а більшість десятикласників — під наглядом родин.

Також учні ПТНЗ отримують стипендію і мають кошти, які витрачають на власний розсуд, зокрема, купують цигарки і алкогольні напої.

Так, згідно з дослідженням, майже 46 % хлопців і 25 % дівчат — першокурсників ПТНЗ — щодня палять. А серед учнів десятого класу ЗНЗ таких 18 % і 9 % відповідно. Як мінімум раз на тиждень вживають пиво 52 % першокурсників ПТНЗ і 38 % їх однолітків у ЗНЗ. На жаль, 26 % першокурсників ПТНЗ уже спробували нелегальні наркотики (марихуану або гашиш). Серед десятикласників ЗНЗ таких 12 %.

Усі ці дані свідчать про необхідність упровадження ефективної профілактичної освіти у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів і, особливо, у професійно-технічних навчальних закладах.

 

 

Список використаних джерел:

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология. М., 1998.
 2. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа) – 2017. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3c
 3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2000.
 4. Курс обшей, возрастной и педагогической психологии / Под ред. М. В. Гамезо. Вып. М.: Просвещение, 1982. С. 99-100
 5. Психология человека от рождения до смерти. Под ред. Реана А.А. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 656 с. - (Серия «Психологическая энциклопедия»).
 6. Сара-Джейн Блэкмор: Секреты работы мозга в подростковом возрасте – Режим доступу: www.youtube.com/embed/5IF1CH3Gvc4  – 14.09.2017
 7. Собкин В. С. Динамика ценностных ориентации в старшем школьном возрасте: Дис. в виде науч. доклада на соиск. докт. психол. наук. М., 1997.

Перевір себе

1) Деліквентна поведінка

2) Люди втримуються від необачних слів та вчинків, ризикованої поведінки переважно завдяки:

3) Центр задоволення та заохочення знаходиться у:

4) Право людини самостійно вирішувати питання, що стосуються її особистості – це потреба в:

5) Потреба в емоційній близькості виникає раніше, ніж у фізичній переважно у:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.